Procesoptimalisatie en software ontwikkeling

De business van morgen is níet die van gisteren. Vernieuwing is nodig. Vérdergaande automatisering. Integratie van informatiebronnen en IT-systemen. Toepassing van nieuwe technologie. Een kleine stap in de goede richting brengt daarbij meer dan een te grote sprong. Kies voor vooruitgang én waarborg tegelijk de continuïteit van cruciale processen. Beheerste vernieuwing brengt uw grootse ambities dichtbij.

Progress at work

Hoe realiseert u vernieuwing in uw IT-landschap? Hoe automatiseert u processen met oog voor de gebruikers? Hoe past u nieuwe technologie toe en maakt u uw organisatie stap voor stap toekomstbestendig? Ontdek de kracht van Symbioo. Een club senior-consultants en -ontwikkelaars. De rechterhand van beslissers in bouw en industrie. Een partner die vernieuwing van uw automatisering haalbaar en succesvol maakt. Wat wij brengen, is vooruitgang die ertoe doet. Progress at work.

Typisch Symbioo

Als IT-partner realiseert Symbioo voor u snel en eenvoudig de ideale applicaties. Oplossingen die primaire of secundaire processen ondersteunen. Krachtige, eigentijdse oplossingen die de gebruiker uit het hart zijn gegrepen, omdat ze hem ondersteunen in zijn dagelijks werk. Het geheim?

   De manier waarop we de organisatie eerst betrekken bij het ontwerpen van de ideale processen.

   De manier waarop we vervolgens state-of-the-art applicaties ontwikkelen en die naadloos in uw huidige IT-landschap weten te passen.

Typisch Symbioo

 

   IT ORGANISATIEBREED BENUTTEN

Ga eens na welke teams binnen uw organisatie nauwelijks met IT te maken hebben in hun werk. Grote kans dat u binnen deze afdelingen een enorme winst kunt boeken met IT. Dat wil zeggen: met applicaties die (óók) het uitvoerende werk slim ondersteunen. Applicaties waardoor medewerkers, management en externe partijen eenvoudig communiceren, realtime informatie delen en effectiever samenwerken. Ontdek samen met Symbioo hoe u kosten en risico’s kunt elimineren. Eenvoudigweg door IT doelgericht in te zetten voor de gehele ‘werkvloer’. Inclusief bouwplaatspersoneel en operators.

 

   APPLICATIES

Symbioo ontwikkelt applicaties op uiteenlopende functionele gebieden, zoals CRM, projectmanagement, customer service, managementrapportages, klachtafhandeling, etc.

 

   IMPLEMENTATIE & SUPPORT

Symbioo draagt zorg voor de technische implementatie van de ontwikkelde applicaties. Daarnaast ondersteunen we met adequate eerste- en tweedelijns support. In nauwe samenspraak met u en de gebruikers blijven we de ontwikkelde functionaliteit evalueren en optimaliseren.

 

   SOFTWAREONTWIKKELING

Onze ontwikkelaars bouwen in korte tijd effectieve applicaties met verfijnde functionaliteit. Dat is mogelijk dankzij het gebruik van low code ontwikkelomgevingen als Outsystems. De ideale manier om ‘momentum’ in uw vernieuwingsprojecten te houden, risico’s te beheersen en kwaliteit te waarborgen. Niet zelden kunnen gebruikers al binnen enkele weken na start van de softwareontwikkeling de eerste functionaliteit testen.

 

   PROCESOPTIMALISATIE

Samen met stakeholders in alle lagen van uw organisatie, bedenken we de ideale processen. En díe automatiseren we. Dat levert verrassende optimalisaties op. Lean processen die – ondersteund door moderne technologie – ongekende vooruitgang brengen. We beschouwen procesoptimalisatie dan ook als één van onze kernkwaliteiten.

NEEM CONTACT OP

Werk nu met
ons samen

Neem contact met ons op om uw digitale toekomst te bespreken.

Ons kantoor

Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht
   +31 (0) 20 244 18 56
   info@symbioo.com