Wat ga je doen?

Als Senior Outsystems Developer heb je een cruciale rol binnen ons kleine team van zeer ervaren en talentvolle collega’s. De uitdaging waar we voor staan is dat we in een markt opereren die eigenlijk de “late majority” vormt als het gaat om digitalisering en mobile- en web-based applicaties. Je vindt het leuk om gebruikers in een traditionelere offline wereld te helpen transformeren naar mobile en web based werkomgeving. Je ziet het als uitdaging om analoge processen digitaal te ondersteunen met hoge gebruiksvriendelijkheid. Jij krijgt er energie van om klanten te helpen deze stap te maken en hen erbij te betrekken en in mee te nemen.

Bij Symbioo is een Senior Developer niet alleen een ‘coder’, maar juist ook een sparring partner van de klant. Je helpt het klantteam bij het vaststellen van de requirements voordat je de techniek induikt. Je werkt nauw samen met UX-designers, developers (in Nederland en Indonesië) en onze consultants om de klus te klaren.

Wie ben jij?

 • Een afgeronde academische / HBO-opleiding Informatica of Business Engineering of vergelijkbaar.
 • Minimaal 4 jaar ervaring met Outsystems.
 • Outsystems Certification; minimaal Professional level.
 • Ervaring als Delivery Manager of Tech Lead in OutSystems projecten.
 • Gedegen kennis van SQL en ervaring met Data Modeling en Database Design.
 • Gedegen kennis van HTML, CSS, Javascript en JQuery.
 • Kennis van C# (Extensions vallen in jouw comfort zone).
 • Ruime ervaring met agile en het werken in een scrum team.
 • Je bent klantgericht, adviseert hoe processen verbeterd en gedigitaliseerd kunnen worden.
 • Je werkt nauw samen met onze developers in Indonesië en begeleidt hen taakgericht.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de oplevering van kwalitatief hoogwaardige business applicaties die integreren met bestaande systemen van de klant.
 • Pro-actief, probleemoplossend vermogen, pragmatisch.
 • Communicatief zeer sterk.
 • Vloeiend in Nederlands en Engels.

Wat bieden wij?

 • Fulltime dienstverband (40 uur per week)
 • Salarisrange €4800 – €5300 bruto per maand (o.b.v. fulltime)
 • Lease-auto, telefoon en laptop
 • Flexibiliteit qua werklocatie en werktijden
 • 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime)
 • Een doelgericht, ondernemend team dat van elkaar leert en elkaar helpt verder te ontwikkelen

Over Symbioo

Symbioo is een snelgroeiend IT-bedrijf dat organisaties helpt hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en ondersteunende applicaties te ontwikkelen. Een combinatie van business en IT, van lean procesontwerp en agile applicatieontwikkeling (gebaseerd op low-code technologie).

We omarmen uitdagingen op elke schaal. Bijvoorbeeld; het realiseren van innovatie binnen het bestaande IT-landschap en het ondersteunen van kritische processen met nieuwe technologieën. Wij helpen organisaties om los te komen uit de greep van rigide ERP-systemen. Bewijs dat grote verbeteringen klein kunnen beginnen. Het Symbioo-team bestaat uit 10 collega’s, gevestigd in binnen- en buitenland.

Wat hebben we gemeen?
We zijn nogal eigenwijs, stellen hoge eisen aan onszelf en aan elkaars competenties. Dankzij gezamenlijke projecten zijn we de afgelopen jaren goed op elkaar ingespeeld. We halen energie uit projecten in de haven en industrie.

Wij zijn van mening dat elk Symbioo-teamlid verantwoordelijk is voor het behalen van resultaten en bedrijfsdoelen. In onze organisatie bestaat niet zoiets als top-down management. We zijn allemaal professionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer van ons eigen werk. Duidelijke communicatie en het leveren van resultaten zijn voor ons cruciaal. We moedigen elkaar aan en ondersteunen elkaar om de klus te klaren!

Neem contact op

Is dit jouw droombaan?

Neem contact met ons op om de volgende stap in je carrière te nemen.

Ons kantoor

Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht
   +31 (0) 20 244 18 56
   hr@symbioo.com

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Senior OutSystems Developer

  Your role at Symbioo

  As a Senior Outsystems Developer you have a specialist role within our small team of highly experienced and talented colleagues. The challenge we face is that we operate in a market that actually forms the “late majority” when it comes to digitization and mobile and web-based applications. You enjoy helping users in this more traditional offline world, and transform it to a mobile and web-based work environment. You see it as a challenge to digitally support “analogue” processes with high user-friendliness. You are able to involve our customers in this and you give them a grip on innovation processes.

  A Senior Developer at Symbioo is not just a coder, but a sparring partner to the customer and his team in helping determine what we are actually coding in the first place.

  Who are you?

  • Bachelor/Academic education in IT or Business Engineering.
  • 4+ years of effective OutSystems development experience.
  • Experience as Delivery Manager or Tech Lead in OutSystems projects.
  • Solid knowledge of SQL and experience in Data Modeling and Database Design.
  • Solid knowledge of HTML, CSS, Javascript and JQuery.
  • Knowledge of C# (Extensions must be in your comfort zone).
  • Outsystems Certification; minimal Professional level.
  • Agile process experience, especially SCRUM.
  • Help the business discover how its processes can be improved and digitized.
  • Develop business applications using the OutSystems platform, touching all layers from data modeling and integrations to business logic and UI.
  • Collaborate with our off shore development team in Indonesia so they can help and share your success.
  • Customer-focused.
  • Strong interpersonal skills.
  • Good problem-solving skills.
  • Excellent verbal and communication skills.
  • Fluent in Dutch and English.

  We offer you

  • Fulltime employment (40 hrs/wk)
  • Salary range €4800 – €5300 gross per month (based on fulltime)
  • Company car, mobile phone and laptop
  • Flexibility in terms of working location and hours
  • 25 vacation days (based on fulltime)
  • Colleagues that motivate each other to grow and develop further!

  Who are we?

  Symbioo is a fast-growing IT company that helps organizations optimizing their business processes and developing supporting applications. A combination of business and IT, of lean process design and agile application development (based on low-code technology).
  We embrace challenges on any scale. For example; realizing innovation within the existing IT landscape and supporting critical processes with new technologies. We help organizations to break free from the hold of rigid ERP systems. Proving that great improvements can start small.
  The Symbioo-team consists of 10 colleagues, based in the Netherlands and abroad.

  What do we have in common?
  We are rather stubborn, set high standards for ourselves and each other’s competences. We have become well attuned to each other thanks to joint projects in recent years. We get energy from doing projects in the Port and Industrial sector.
  We believe that each Symbioo team member is responsible for achieving results and business goals. There is no such thing as top-down management in our organization. We all are professionals, in charge of managing our own work. Clear communication and delivering results are crucial to us. We encourage and support each other getting the jobs done!

  Contact us

  Your dream job?

  Contact us to take the next step in your career.

  Our office

  Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht
     +31 (0) 20 244 18 56
     hr@symbioo.com

  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 64 MB.