Wat ga je doen?

Als Frontend Developer heb je een cruciale rol binnen ons kleine team van zeer ervaren en talentvolle collega’s. De uitdaging waar we voor staan is dat we in een markt opereren die eigenlijk de “late majority” vormt als het gaat om digitalisering en mobile- en web-based applicaties. Je vindt het leuk om gebruikers in een traditionelere offline wereld te helpen transformeren naar mobile en web-based werkomgeving. Je ziet het als uitdaging om analoge processen digitaal te ondersteunen met hoge gebruiksvriendelijkheid. Jij krijgt er energie van om klanten te helpen deze stap te maken en hen erbij te betrekken en in mee te nemen.

Wij zoeken een ervaren Frontend Developer met bij voorkeur kennis van React, die een senior rol op zich gaat nemen en zich volledig op het frontend vlak gaat focussen. Jij gaat je voornamelijk bezighouden met de gebruiksvriendelijkheid van hoogstaande applicaties. Je  zorgt voor de verbinding tussen design en de programmatuur en jij houd je bezig met de technische aspecten die nodig zijn om alles goed te laten functioneren. Ook ga jij je met jouw senior kennis kritisch kijken naar de gemaakte beslissingen op het gebied van Frontend en ga jij je buigen over toekomstige beslissingen op frontend vlak.

Bij Symbioo is een Frontend Developer niet alleen een ‘coder’, maar juist ook een sparring partner van de klant. Je werkt nauw samen met onze UX-designer, developers (in Nederland en Indonesië) en onze consultants om de klus te klaren.

Wie ben jij?

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een IT gerelateerde opleiding/achtergrond;
 • Minimaal 4 jaar ervaring met webbased front-end development;
 • Je hebt ervaring/affiniteit met UI/UX design;
 • Je hebt ruime ervaring met CSS en HTML;
 • Ervaring met React is een pre;
 • Ervaring met Agile en het werken in een Scrum team;
 • Je bent klantgericht;
 • Pro-actief, probleemoplossend vermogen, pragmatisch;
 • Vloeiend in Engels, Nederlands is een pré;
 • En daarnaast ben je enthousiast, nieuwsgierig en vooral jezelf.

Wat bieden wij?

 • Fulltime dienstverband (32-40 uur per week);
 • Salarisrange €4800 – €5300 bruto per maand (o.b.v. fulltime);
 • Een hecht team en werken in een compacte organisatie;
 • Een combinatie van thuis en op kantoor werken;
 • Lease-auto, telefoon en laptop;
 • Flexibiliteit qua werklocatie en werktijden;
 • 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime);
 • Naast inhoudelijke Outsystems trainingen, bieden we ook opleidingen aan op het gebied van Agile-werken, klantgerichtheid en de “Symbioo-manier van werken” en bieden verder die specifieke ontwikkelingsmogelijkheden die jij denkt nodig te hebben;
 • Last but not least: een doelgericht, ondernemend team dat van elkaar leert en elkaar helpt verder te ontwikkelen.

Over Symbioo

Symbioo is een snelgroeiend IT-bedrijf dat organisaties helpt hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en ondersteunende applicaties te ontwikkelen. Een combinatie van business en IT, van lean procesontwerp en agile applicatieontwikkeling (gebaseerd op low-code technologie).

We omarmen uitdagingen op elke schaal. Bijvoorbeeld; het realiseren van innovatie binnen het bestaande IT-landschap en het ondersteunen van kritische processen met nieuwe technologieën. Wij helpen organisaties om los te komen uit de greep van rigide ERP-systemen. Bewijs dat grote verbeteringen klein kunnen beginnen. Het Symbioo-team bestaat uit 10 collega’s, gevestigd in binnen- en buitenland.

Wat hebben we gemeen?
We zijn nogal eigenwijs, stellen hoge eisen aan onszelf en aan elkaars competenties. Dankzij gezamenlijke projecten zijn we de afgelopen jaren goed op elkaar ingespeeld. We halen energie uit projecten in de haven en industrie.

Wij zijn van mening dat elk Symbioo-teamlid verantwoordelijk is voor het behalen van resultaten en bedrijfsdoelen. In onze organisatie bestaat niet zoiets als top-down management. We zijn allemaal professionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer van ons eigen werk. Duidelijke communicatie en het leveren van resultaten zijn voor ons cruciaal. We moedigen elkaar aan en ondersteunen elkaar om de klus te klaren!

Neem contact op

Is dit jouw droombaan?

Neem contact met ons op om de volgende stap in je carrière te nemen.

Ons kantoor

Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht
   +31 (0) 20 244 18 56
   hr@symbioo.com

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Front-end Developer

  Your role at Symbioo

  As a Frontend Developer you have a crucial role within our small team of highly experienced and talented colleagues. The challenge we face is that we operate in a market that is actually the “late majority” when it comes to digitization and mobile- and web-based applications. You enjoy helping users in a more traditional offline world transform into a mobile and web-based work environment. You see it as a challenge to digitally support analog processes with high user-friendliness. It gives you energy to help customers make this step and to involve and include them.

  We are looking for an experienced Frontend Developer with preferably knowledge of Réact, who will take on a senior role and fully focus on the frontend level. You will mainly focus on the user-friendliness of high-quality applications. You take care of the connection between design and the software and you deal with the technical aspects that are necessary for everything to function properly. You will also use your senior knowledge to look critically at the decisions made in the field of Frontend and you will focus on future decisions on a frontend level.

  At Symbioo, a Frontend Developer is not only a ‘coder’, but also a sparring partner of the customer. You will work closely with our UX designer, developers (in the Netherlands and Abroad) and our consultants to get the job done.

  Who are you?

  • You have hbo working and thinking level with an IT related education / background;
  • At least 4 years of experience with web-based front-end development;
  • You have experience/affinity with UI/UX design;
  • You have extensive experience with CSS and HTML;
  • Experience with React is an advantage;
  • Experience with Agile and working in a Scrum team;
  • You are customer-oriented;
  • Pro-active, problem-solving ability, pragmatic;
  • You are residential in the Netherland
  • Fluent in Dutch and/or English;
  • And in addition, you are enthusiastic, curious and above all yourself.

  We offer you

  • Full-time employment (32-40 hours per week);
  • Salary range €4800 – €5300 gross per month (fulltime);
  • A close-knit team and working in a compact organization;
  • A combination of working from home and in the office;
  • Lease car, phone and laptop;
  • Flexibility in terms of work location and working hours 25 vacation days (fulltime);
  • In addition to substantive Outsystems training, we also offer courses in the field of Agile working, customer focus and the “Symbioo way of working” and also offer those specific development opportunities that you think you need;
  • Last but not least: a goal-oriented, entrepreneurial team that learns from each other and helps each other to develop further.

  Who are we?

  Symbioo is a fast-growing IT company that helps organizations optimizing their business processes and developing supporting applications. A combination of business and IT, of lean process design and agile application development (based on low-code technology).
  We embrace challenges on any scale. For example; realizing innovation within the existing IT landscape and supporting critical processes with new technologies. We help organizations to break free from the hold of rigid ERP systems. Proving that great improvements can start small.
  The Symbioo-team consists of 10 colleagues, based in the Netherlands and abroad.

  What do we have in common?
  We are rather stubborn, set high standards for ourselves and each other’s competences. We have become well attuned to each other thanks to joint projects in recent years. We get energy from doing projects in the Port and Industrial sector.
  We believe that each Symbioo team member is responsible for achieving results and business goals. There is no such thing as top-down management in our organization. We all are professionals, in charge of managing our own work. Clear communication and delivering results are crucial to us. We encourage and support each other getting the jobs done!

  Contact us

  Your dream job?

  Contact us to take the next step in your career.

  Our office

  Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht
     +31 (0) 20 244 18 56
     hr@symbioo.com

  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 64 MB.